خدمات

  • تولید کننده انواع درب و پنجره های UPVC و آلومینیوم
  • تولید کننده شیشه های دو ، سه و چند جداره با دستگاههای تمام اتوماتیک
  • تولید کننده انواع گسکت های مربوط به پنجره UPVC،EPDM ،EPR ، TPE
  • تولید کننده دستگاه مونتاژ درب و پنجره UPVC
  • تولید کننده دستگاههای تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تولید شیشه چند جداره
  • فروش انواع یراق آلات درب و پنجره های UPVC
  • پوشش دزر انبساط و انقطاع
  • فروش انواع پروفیل و UPVC
  • اجرای نمای UPVC